• Zwroty towarów

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy szczelnie zamknięty filtr zawarty w Pakiecie U-Mask Premium został otwarty po dostarczeniu produktu.

W takim przypadku nie można zwrócić towaru ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ECOER S.C. ul. Twardowskiego 85A, 30-346 Kraków, mail: kontakt@ecoer.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Wszystkie produkty U-Mask podlegają 2 letniej rękojmi od dnia nabycia towaru.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

 

….. Nazwa spółki i adres ….

 

tel./fax ………………….

e-mail: ……………………

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

 

- Adres konsumenta(-ów):

 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

 

- Podpis konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

- Data: …………...…………………

 

 

 

  • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.